Search for

  Search Results

  Close

  Liên Hệ

  Để biết thêm thông tin về các phản ứng phụ, bấm vào đây. 

  Local Contact Information

  Pharma Nord Việt Nam
  2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, 
  Quận 1, Thành phố. Hồ Chí Minh
  Việt Nam

  18009233
  + 84 – 18009233

  International Headquarter

  Pharma Nord Aps
  Sadelmagervej 30
  DK-7100 Vejle
  Denmark

  Phone: +45 7585 7400
  Fax : +45 75857474

  https://www.pharmanord.dk