Search for

    Search Results

    Close

    Pharma Nord Vietnam đồng hành cùng Sinh Viên Dược Khoa trong Workshop ” Top priorities to be successful in healthcare MNCS for new graduates"
    Pharma Nord Vietnam tiếp tục đồng hành hỗ trợ đào tạo về kỹ năng và cập nhật kiến thức chuyên môn - vì sự phát triển ngành Dược của thế hệ trẻ. Qua việc tổ chức buổi workshop mang tên “Top priorities to be successful in healthcare MNCS for new graduates”.

    Nhìn thấy được sự khó khăn của sinh viên Dược trong kiến thức, định hướng về nghề nghiệp trong tương lai, và để phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên. Pharma Nord Việt Nam đã mời đến hai vị diễn giả dày dặn kinh nghiệm hành nghề Dược để chia sẽ và truyền đạt “Ưu tiên hàng đầu để thành công trong môi trường chăm sóc sức khỏe đa quốc gia dành cho sinh viên mới tốt nghiệp - Top priorities to be successful in healthcare MNCS for new graduates”. Workshop đã giúp sinh viên bổ sung các kỹ năng liên quan cho Dược sĩ tương lai để tạo dấu ấn vững chắc trong hành trình nghề nghiệp thực sự của mình để phục vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng.