Search for

  Search Results

  Close

  Chất Lượng

  Tất cả các cơ sở sản xuất và quy trình tiêu chuẩn của Pharma Nord đều tuân thủ các quy tắc khắt khe về GMP (Dược phẩm) và HACCP (Thực phẩm bảo vệ sức khỏe). Lý do cho điều này là chúng tôi sử dụng cùng quy trình sản xuất dược phẩm cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Mọi nhân viên sản xuất đều được đào tạo tuân theo các quy trình chính xác giống nhau về chất lượng, vệ sinh và tài liệu, bất kể đó là dòng sản phẩm nào trong quá trình sản xuất. Bằng cách đó, nhân viên không phải lo lắng về việc họ tuân theo bộ tiêu chuẩn nào trong các tình huống khác nhau. Chỉ áp dụng một tiêu chuẩn - tiêu chuẩn cao nhất.

  Nguyên vật liệu tại kho

  Tại kho nguyên vật liệu, chúng tôi nhận được tất cả các mặt hàng cần thiết để sản xuất thành phẩm: Bao bì, tá dược và hoạt chất để sản xuất viên nén và viên nang.


  Nguồn cung cấp

  Pharma Nord chỉ sử dụng nguyên liệu đầu vào từ các nhà cung cấp có thể đáp ứng nhu cầu chất lượng cao nhất của chúng tôi. Mỗi mặt hàng nguyên liệu đầu vào đều có đặc điểm kỹ thuật riêng phải tuân thủ. Đây là trường hợp không chỉ với các thành phần hoạt chất mà ngay cả các tá dược và bao bì. Giám đốc Kiểm soát Chất lượng của Pharma Nord đích thân kiểm tra các cơ sở sản xuất tại mỗi nhà cung cấp của chúng tôi về các thành phần hoạt chất đạt tiêu chuẩn thuốc.

   

  Truy xuất đầy đủ

  Tất cả các nguyên liệu ban đầu đều được đăng ký và cung cấp với số lô duy nhất để có thể truy xuất nguồn gốc trong toàn bộ quá trình sản xuất.

   

  Cách ly

  Khi đến nơi, tất cả các nguyên liệu thô và các thành phần đóng gói được đặt trong kho kiểm dịch của chúng tôi. Lý do cho điều này là để đảm bảo rằng chỉ những hàng hóa phù hợp với đặc điểm kỹ thuật được chỉ định mới được sử dụng. Khi nguyên vật liệu đã được kiểm soát và thông qua, nguyên vật liệu được phép vào nơi sản xuất thực tế. Hàng hóa không đạt yêu cầu sẽ bị trả lại nhà cung cấp hoặc bị tiêu hủy.

  Phòng thí nghiệm

  hòng thí nghiệm của Pharma Nord tiến hành nhiều phân tích được yêu cầu liên quan đến việc sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe và Dược phẩm. Mặc dù chúng tôi hoàn toàn tin tưởng những nhà cung cấp nguyên liệu mà chúng tôi đã hợp tác trong nhiều năm, nhưng chúng tôi luôn tiến hành phân tích riêng về nguyên liệu mà chúng tôi nhận được. Ngoài ra, các mẫu ngẫu nhiên được lấy ra trong quá trình sản xuất và kiểm tra, giống như thành phẩm được phân tích cẩn thận. Một số phân tích nhất định yêu cầu thiết bị chuyên dụng cao được thực hiện bởi các phòng thí nghiệm bên ngoài được công nhận.

   

  Yêu cầu nghiêm ngặt

  Cả thực phẩm bảo vệ sức khỏe và Dược phẩm đều được kiểm tra theo một kế hoạch chi tiết. Ví dụ, chúng tôi kiểm tra xem viên nang và viên nén có tan trong một khoảng thời gian nhất định hay không để đảm bảo rằng các thành phần hoạt tính được giải phóng và cơ thể hấp thụ một cách hiệu quả. Ngoài ra, chúng tôi kiểm soát kích thước và trọng lượng tương ứng với các thông số kỹ thuật. Tất cả các thành phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, tối thiểu phải trải qua phân tích kiểm soát mẫu ngẫu nhiên mỗi năm một lần, trong khi mỗi lô sản xuất Dược phẩm riêng lẻ phải trải qua một phân tích kiểm soát để chứng minh rằng nó đáp ứng các thông số kỹ thuật.


  Kiểm tra hạn sử dụng

  Tất cả các loại Dược phẩm và một số thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhất định phải được kiểm tra hạn sử dụng để đảm bảo rằng các thành phần hoạt tính duy trì được tác dụng phù hợp vào ngày hết hạn của chế phẩm. Thử nghiệm được tiến hành trong tủ khí hậu đặc biệt với nhiệt độ và độ ẩm quy định để ghi lại chất lượng của sản phẩm trong suốt thời hạn sử dụng của chúng.


   

  Kiểm soát chất lượng và đăng ký

  Bộ phận Chất lượng chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng. Người phụ trách này (Giám đốc kiểm soát chất lượng) phải độc lập với việc sản xuất.

  Giấy chứng nhận

  Pharma Nord là nhà sản xuất được chứng nhận của cả thực phẩm bảo vệ sức khỏe và thực phẩm. Chúng tôi luôn áp dụng các điều kiện khắt khe nhất đối với sản xuất thuốc (GMP) và sản xuất thực phẩm (HACCP).

  GMP là viết tắt của Thực hành sản xuất tốt và bao gồm một số quy trình tạo cơ sở cho việc đảm bảo chất lượng được sử dụng trong sản xuất thuốc và nguyên liệu dược phẩm.
  Toàn bộ nhân viên sản xuất của Pharma Nord, bao gồm cả nhân viên kho, được đào tạo để tuân theo các quy tắc GMP. Điều này bao gồm tự kiểm tra và kiểm tra bên ngoài.
  Bên cạnh GMP, Pharma Nord sử dụng HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points -Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn), một hệ thống dựa trên phân tích rủi ro và các điểm kiểm soát quan trọng trong quá trình sản xuất thực phẩm.


  Kiểm soát nội bộ

  Bộ phận chất lượng chịu trách nhiệm về những việc như kiểm soát nguyên liệu đầu vào, bán thành phẩm, bao bì và thành phẩm. Như là một phần của các thủ tục kiểm soát này, Bộ phận chất lượng đánh giá tài liệu về lô, kết quả kiểm soát quá trình và kết quả phân tích liên quan đến các thông số kỹ thuật được xác định trước. Khi các thông số kỹ thuật đạt yêu cầu, các sản phẩm sẽ được phát hành. Nếu không, chúng bị hủy.
  Bộ phận chất lượng lưu trữ các mẫu tham chiếu của từng lô nguyên liệu đầu vào và lô hàng thành phẩm ít nhất sáu năm trong các tình huống như kiểm tra phân tích bởi cơ quan chức năng, hoặc khiếu nại.
  Ngoài ra, bộ phận có trách nhiệm đảm bảo rằng mỗi bộ phận đều thực hiện tự kiểm tra thường xuyên để đảm bảo các quy tắc GMP và HACCP được tuân thủ. Nếu cần, Bộ phận chất lượng phải đề xuất những thay đổi cần thiết để đảm bảo rằng hệ thống đảm bảo chất lượng luôn được cập nhật.


  Kiểm soát bên ngoài

  Bên cạnh việc tự kiểm tra của Pharma Nord, chúng tôi còn được các đại diện của Cơ quan Dược phẩm Đan Mạch và Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Thú y Đan Mạch đến thanh tra thường xuyên, họ kiểm tra cẩn thận về tài liệu và kiểm tra các cơ sở và quy trình của chúng tôi. Hơn nữa, chúng tôi thường xuyên được một số khách hàng lớn của chúng tôi tham quan.

  Đăng ký

  Bất kỳ nhà sản xuất thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khỏe nào cũng cần phải tuân thủ nhiều tiêu chuẩn khác nhau, đặc biệt nếu hàng hóa sản xuất được xuất khẩu và bán ở các quốc gia khác. Phòng đăng ký của Pharma Nord xử lý nhiệm vụ mở rộng này.


  Cùng một sản phẩm nhưng tiêu chuẩn khác nhau

  Phòng đăng ký của chúng tôi chịu trách nhiệm đăng ký và báo cáo tất cả các sản phẩm của Pharma Nord để chúng được tiêu thụ hợp pháp ở các quốc gia khác nhau. Chúng tôi xem xét từng quốc gia và các tiêu chuẩn địa phương của quốc gia đó đối với sản phẩm nào là thuốchoặc thực phẩm bảo vệ sức khỏe, và lượng hoạt chất nào được phép sử dụng. Trong nhiều trường hợp, một sản phẩm được tiêu thụ như một loại thuốc ở một quốc gia nhưng lại được tiêu thụ như một thực phẩm bảo vệ sức khỏe ở một quốc gia khác.

  Khu vực sản xuất

  Đây là "trái tim" của nhà máy sản xuất của Pharma Nord được đặt tại Vojens. Tại đây, tất cả các nguyên liệu thô khác nhau được chuyển thành dạng viên né và viên nang trong điều kiện được kiểm soát chặt chẽ. Để đảm bảo truy xuất nguồn gốc đầy đủ, mỗi lần sản xuất đều được cung cấp một số lô duy nhất.

   

  Vệ sinh

  Trước khi vào khu vực sản xuất, bạn được hướng dẫn qua phòng thay đồ và được hướng dẫn mặc áo choàng (áo khoác trắng), mũ chum đầu và giày dép sạch sẽ. Hơn nữa, bạn được hướng dẫn thực hiện rửa tay một cách cẩn thận.
  Toàn bộ khu vực sản xuất có áp suất khá nhẹ để ngăn các hạt ô nhiễm bên ngoài xâm nhập vào.
  Toàn bộ nhân viên sản xuất phải sử dụng găng tay mọi lúc khi thực hiện các quy trình sản xuất có tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm, ví dụ như cân và lấy mẫu.

   

  Quy trình sản xuất viên nén

  Phòng đầu tiên dùng để trộn viên. Tại đây, các thành phần khác nhau được trộn theo một danh sách dài các quy trình tiêu chuẩn được kiểm soát chặt chẽ trong toàn bộ quy trình.
  Bột trộn sẵn được cho vào thùng chứa  di động có thể chuyển sang máy tiếp theo để bột được ép thành viên hoặc đóng thành viên nang cứng. Sau đó, viên thuốc được phủ một lớp bảo vệ giúp kéo dài thời hạn sử dụng và dễ nuốt hơn. Một số viên nén thậm chí phải có màu đặc biệt, để bảo vệ các thành phần hoạt tính hoặc để dễ nhận ra chúng.


  Quy trình sản xuất viên nang

  Bộ phận sản xuất cũng sản xuất các loại viên nang khác nhau. Pharma Nord  là nhà sản xuất rất mạnh với dạng viên nang gelatin mềm, nhiều loại khác nhau. Các thành phần hoạt tính được trộn trong dung dịch dầu và được bọc trong gelatin mềm.
  Trong quá trình sản xuất, hàm lượng được đo và kiểm tra cẩn thận, và chúng tôi cũng đảm bảo rằng vỏ gelatin có độ dày chính xác. Tất cả những điều này được ghi lại vào thời gian quy định trong suốt quá trình sản xuất và được kiểm tra sau đó bằng phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên từ các viên nang đã hoàn thành trong phòng thí nghiệm riêng của Pharma Nord.

  Sau khi các viên nang đã được lắp lại, chúng được dẫn qua một loạt các buồng đóng vai trò như máy sấy. Sau đó, các viên nang được thu gom trong các khay nhựa lớn và đặt trong ngăn sấy khô đặc biệt trong một hoặc hai ngày. Các viên nang khô được phân loại và các viên nang có hình dạng hoặc kích thước sai sẽ bị loại bỏ. Phần còn lại của lô sẵn sàng để đóng gói trong các túi nhựa lớn đã được kiểm dịch cho đến khi hoàn thành việc kiểm tra chất lượng.


  Kiểm soát

  Trong quá trình sản xuất thực tế, một số quy trình kiểm soát giúp đảm bảo rằng mọi thứ đều đi đúng hướng. Sau khi hoàn thành mỗi lần sản xuất, viên nang hoặc viên nén được kiểm tra kỹ lưỡng về trọng lượng, hàm lượng, thời gian hòa tan, v.v.
  Đồng thời, chúng tôi xem xét qua tất cả các tài liệu kiểm soát cho thấy rằng tất cả các thủ tục đã được thực hiện theo quy định. Việc sản xuất một chế phẩm riêng lẻ bao gồm việc điền vào 32 tài liệu kiểm soát khác nhau.


  Làm sạch

  Sau mỗi vòng sản xuất, máy móc được làm sạch, loại bỏ mọi dấu vết của sản phẩm cũ một cách hiệu quả và chuẩn bị cho sản xuất tiếp theo. Quy trình làm sạch rất tốn thời gian. Trên thực tế, quy trình vệ sinh dài dòng đến mức có thể mất từ ​​6 đến 24 giờ để chuẩn bị một máy duy nhất cho vòng sản xuất tiếp theo.
  Tất cả các quy trình vệ sinh trong khu vực sản xuất đều được thông qua, có nghĩa là hiệu quả của chúng đã được chứng minh để không có sản phẩm nào bị nhiễm. Hoạt động làm sạch được kiểm soát và ghi vào danh sách kiểm tra.

  Ưu điểm của bao bì dạng vĩ

  Thuốc được đóng vĩ để bảo vệ chống ẩm


  A stack of blister packsNgay sau khi bạn phá vỡ niêm phong trên một chai vitamin, các viên bên trong bắt đầu mất tác dụng. Độ ẩm là kẻ thù lớn nhất của viên uống vitamin. Ngay cả nắp đậy kín cũng không thể ngăn hơi ẩm xâm nhập vào chai và vào trong viên thuốc.
  Mỗi khi bạn mở nắp để uống thuốc, hơi ẩm sẽ xâm nhập. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu bạn cất giữ chai trong nhà bếp hoặc trong phòng tắm, nơi độ ẩm có thể trở nên cực kỳ cao, giá trị dinh dưỡng của vitamin tan trong nước có thể giảm mạnh và trong trường hợp xấu nhất là biến mất hoàn toàn chỉ sau một tuần. Viên nang gelatin hút ẩm tự nhiên từ không khí xung quanh và do đó trở nên dính hơn. Mặc dù không phải tất cả các loại vỉ đều chống ẩm 100%, nhưng trong mọi trường hợp, chúng có hiệu quả hơn một lọ thuốc.

  Bảo vệ khỏi vi khuẩn

  Vĩ thuốc cũng được đảm bảo vệ sinh nhất. Khi bạn cần lấy viên nén và viên nang ra khỏi chai hoặc một số vật đựng khác, bạn sẽ có xu hướng thò ngón tay xuống hoặc đổ quá nhiều ra tay. Các viên nang gelatin đặc biệt có xu hướng dính vào nhau trong chai, đó là lý do tại sao bạn cần phải tách chúng ra bằng ngón tay. Làm như vậy, bạn sẽ nhanh chóng lây lan vi khuẩn trong hộp đựng.

  Nhiều người thường hay đựng thuốc trong một thùng hoặc hộp trong vài tháng - và có thể có nhiều người hơn trong gia đình nhúng ngón tay vào đó? Trong mọi trường hợp đó sẽ hình thành một nơi thực sự tốt để vi khuẩn sinh sôi.
  Vấn đề này có thể tránh được đối với các vĩ thuốc. Quá trình sản xuất và đóng gói vĩ diễn ra dưới sự kiểm soát của pháp luật và tuân thủ cả các yêu cầu của EU và FDA về khả năng xâm nhập hơi ẩm (Khả năng thấm hơi nước) - cũng như bảo vệ chống bụi. Với vỉ thuốc, bạn chỉ cần tiếp xúc với viên nén / viên nang là có thể sử dụng ngay.

  Cảm quan và liều lượng được đóng vào vĩ

  Với một vĩ thuốc, bạn với tư cách là khách hàng có cơ hội xem nội dung bên trong mà không cần mở gói. Với gói vỉ, chúng tôi bảo vệ tốt nhất các chất bổ sung mà bạn đã trả tiền - ngay cả khi bạn đã bắt đầu dùng chúng. Trên thực tế, đóng gói dạng vĩ không giúp việc định lượng thuốc dễ dàng hơn. Bạn có thể thấy ngay có bao nhiêu viên nén hoặc viên nang đã được lấy ra. Điều này giúp bảo vệ khỏi việc bạn uống quá ít hoặc quá nhiều viên nén hoặc viên nang.

  Blister pack divided with scissorsNgoài ra, vào các kỳ nghỉ và chuyến đi cuối tuần, dạng viên nén và viên nang trong vĩ có thể được chia thành nhiều viên để dễ quản lý hơn chỉ đơn giản bằng cách cắt vĩ bằng kéo, nhờ đó các lợi ích vệ sinh nói trên của vĩ vẫn được bảo toàn. Thường sẽ có chỗ cho một vài viên nén hoặc viên nang có vĩ trong hộp định lượng. Nếu không có chỗ trống, bạn có thể mang chúng theo với một vật đựng rỗng.

  Không có sức mạnh ngón tay

  Capsule is pryed out of blister with knifeTrong một số trường hợp, có thể là một thách thức đối với người cao tuổi và những người khác không có sức mạnh của ngón tay để bóp viên nén và viên nang ra khỏi vỉ. Tuy nhiên, nếu bạn lật vỉ có lá thiếc bên trên, bạn có thể dễ dàng cắt vỉ ra bằng dao nhỏ, sắc hoặc bằng đầu kéo mà không tốn sức và sau đó có thể cạy viên thuốc hoặc viên nang ra. Nếu bạn có móng tay dài, nó có thể được thực hiện mà không cần sử dụng các công cụ.

  Được chứng nhận về y học

  Tất cả các bộ phận trong vĩ thuốc của Pharma Nord đều được chứng nhận để sản xuất thuốc - bao gồm cả vĩ được sử dụng cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe của chúng tôi - cũng như toàn bộ quá trình điều trị của chế phẩm diễn ra theo quy trình GMP và tuân theo các hướng dẫn sản xuất y tế. Lá kim loại được tráng và không tiếp xúc với bên trong.
  Để có ý tưởng về hộp đựng vỉ. Xem video của chúng tôi. Nó kéo dài hai phút rưỡi.

   

   

   

   


  Bấm vào đây!

  Bao bì và hàng tồn kho

  Khi các sản phẩm khác nhau đã được phép lưu hành ra từ bộ phận đảm bảo chất lượng, nghĩa là chúng đã sẵn sàng để đóng gói. Sau khi hoàn thành sản xuất, Các thành phẩm là viên nén và viên nang được lưu trữ trong các thùng chứa lớn trong kho cho đến khi chúng sẵn sàng xuất xưởng. Một lượng thuốc viên nén và viên nang được lấy ra từ các thùng chứa này (cho mục đích kiểm soát) ở mỗi thời gian mỗi khi một lô mới đã sẵn sàng để đóng gói trong hộp và vận chuyển đến các nhà bán lẻ ở tất cả các quốc gia bán sản phẩm của chúng tôi.


  Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoặc Dược phẩm

  Một dây chuyền sản xuất có thể được chia thành nhiều hoạt động nhỏ, ví dụ như trong trường hợp sản phẩm có sẵn ở một số quốc gia hoặc trong các hộp có kích thước khác nhau. Với một số sản phẩm, có thể có các vai trò khác nhau, vì vậy hai sản phẩm bản chất là một nhưng có khi sẽ trở thành thực phẩm bảo vệ sức khỏe ở một quốc gia hoặc có khi là Dược phẩm ở một quốc gia khác.
  Vì lý do này, tất cả các sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn cao nhất. Một sản phẩm được sản xuất ở điều kiện như thuốc có thể dễ dàng được bán dưới dạng thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Nhưng không có trường hợp ngược lại.


  Hàng tồn kho

  Khi nào các thành phẩm đã được đóng gói trong hộp và được Cục Quản lý về Chất lượng cho phép xuất xưởng, thì sản phẩm sẽ được vận chuyển đến các nhà phân phối và bán lẻ trên toàn thế giới. Bạn có thể tìm thấy thực phẩm bảo vệ sức khỏe và Dược phẩm của Pharma Nord tại các cửa hàng ở hơn 46 quốc gia khác nhau.
  Các sản phẩm của Pharma Nord chủ yếu được bán lẻ tại các cửa hàng nơi khách hàng có thể nhận được sự hỗ trợ với nhân viên có đủ chuyên môn thực hiện tư vấn. Bằng cách đó, chúng tôi có thể cung cấp các điều kiện tốt nhất để đưa ra sự lựa chọn đúng đắn khi lựa chọn một chế phẩm phù hợp nhất.
  Sự kết hợp giữa  tài liệu về các sản phẩm và bán hàng thông qua các cửa hàng và hiệu thuốc có thể cung cấp cho người tiêu dùng những lời khuyên hữu ích là lý do chính khiến Pharma Nord thành công và được công nhận trên toàn thế giới.
  Trong những năm qua, Pharma Nord đã giành được một số giải thưởng từ các chi nhánh của các tổ chức và các tổ chức về tiêu dùng trên các thị trường khác nhau.

  Sản xuất tại Đan Mạch

  Tất cả các sản phẩm của Pharma Nord đều được sản xuất tại nhà máy sản xuất hiện đại của chúng tôi ở Vojens, nằm ở phía nam của Jutland. Khi chúng tôi nói "Được sản xuất tại Đan Mạch", nó không chỉ là một cụm từ trống rỗng. Sản phẩm của chúng tôi không chỉ đơn thuần là các viên nang, viên nén của các nhà cung cấp nước ngoài được đóng trong hộp tại Đan Mạch. Tất cả các sản phẩm của chúng tôi được làm ngay từ công đoạn đầu tiên bởi bàn tay của người Đan Mạch. Các sản phẩm được sản xuất theo quy định của pháp luật Đan Mạch và dưới sự bảo trợ của các cơ quan y tế Đan Mạch.